Home / Η ΠΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Η ΠΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Η πρόπολη του δήμου Αλμωπίας

Η πρόπολη αποτελεί το προϊόν αυτό που παράγουν οι μέλισσες συλλέγοντας ρητινώδεις εκκρίσεις από τα φυτά, τις οποίες αναμιγνύουν με δικές τους ουσίες καθώς επίσης με γύρη και κερί. Για τις μέλισσες αποτελεί ένα μέρος του αμυντικού τους  μηχανισμού, ενώ για τον άνθρωπό ένα πολύτιμο φυσικό προϊόν. Η ποικιλομορφία των φυτών της περιοχής με ρητινώδεις εκκρίσεις, όπως οι οξιές, τα κωνοφόρα, οι λεύκες και οι φτελιές δίνουν ένα προϊόν υψηλής βιολογικής αξίας. Η πρόπολη της περιοχής διακρίνεται για το υψηλό ποσοστό ρητινών και το φαινολικό περιεχόμενό της. Αν και είναι περιορισμένος ο αριθμός των μελισσοκόμων του δήμου Αλμωπίας που ασχολούνται με την συστηματική συλλογή της, η πρακτική χρήσης ειδικών παγίδων σε συνδυασμό με την χλωρίδα της περιοχής έχουν ως αποτέλεσμα την συγκομιδή και διάθεση ενός ποιοτικού προϊόντος. Η συλλεγόμενη πρόπολη είτε διατίθεται απευθείας χωρίς να υποστεί καμιά επεξεργασία είτε χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκχυλισμάτων και κηραλοιφών. Οι τεκμηριωμένες ερευνητικά βιολογικές ιδιότητες, όπως η αντιοξειδωτική η αντιβακτηριακή, αντιφλεγμωνώδης και επουλωτική κάνουν την πρόπολη ένα πολλά υποσχόμενο για το μέλλον  προϊόν κυψέλης.

Πρόπολη

Η πρόπολη αποτελεί το υλικό εκείνο που παρασκευάζουν οι μέλισσες για να το χρησιμοποιήσουν προκειμένου να κλείσουν την είσοδο της κυψέλης. Επίσης τη χρησιμοποιούν όχι μόνο για απολυμάνουν την κυψέλη και να επιχρίουν κάθε σημείο της, αλλά και για να την προστατεύσουν από νεκρά έντομα και τρωκτικά. Η πρόπολη θεωρείται σήμερα ένα φυσικό προϊόν με ισχυρή αντιβακτηριακή δράση. Οι θεραπευτικές ιδιότητες της πρόπολης αποδίδονται σε πολύ-φαινολικά συστατικά (φλαβονοειδή) καθώς και σε οργανικά οξέα. Παρά τη μεγάλη χρησιμότητά της, η πρόπολη αποτελεί ένα από τα προϊόντα κυψέλης που η συστηματική συλλογή του δεν είναι ιδιαίτερα δεδομένη. Η ολοένα όμως αυξανόμενη ζήτησή της, μπορεί να ωθήσει τον μελισσοκόμο στην εύρεση ενός συμπληρωματικού εισοδήματος από την κυψέλη.

Στα πλαίσια του προγράμματος διαπιστώθηκε ότι ελάχιστοι μελισσοκόμοι του δήμου ασχολούνται με την παραγωγή πρόπολης. Στη μη παραγωγή του προϊόντος, η οποία αποδίδεται στην άγνοια των μελισσοκόμων για συλλογή αλλά και διάθεση του προϊόντος οφείλεται και περιορισμένος αριθμός δειγμάτων (n = 2) ου συλλέχθηκαν. Τα δείγματα αυτά αποθηκεύτηκαν σε γυάλινους περιέκτες όπου και διατηρήθηκαν στην κατάψυξη μέχρι την ανάλυσή τους. Σε αυτά προσδιορίστηκε η περιεκτικότητά τους σε κερί, ρητίνες καθώς και η αντιοξειδωτική τους δράση μέσω του προσδιορισμού των ολικών φαινολών.

Για τον προσδιορισμό των προαναφερθέντων παραμέτρων χρησιμοποιήθηκαν οι μεθοδολογίες που εν συντομία περιγράφονται στις ακόλουθες παραγράφους:

Προσδιορισμός κεριού: πρόπολη εκχυλίστηκε για 6 h με τη μέθοδο Soxhlet χρησιμοποιώντας ως εκχυλιστικό πετρελαϊκό αιθέρα. Από το στερεό υπόλειμμα μετά την εξάτμιση του διαλύτη, προσδιορίστηκε η επί τοις εκατό περιεκτικότητα του δείγματος πρόπολης.

Ποσοτικός προσδιορισμός ρητινών: Πρόπολη αναμίχθηκε με διάλυμα μίγματος αιθανόλης / νερού. Το μίγμα τέθηκε σε συνεχή μηχανική ανάδευση για 24 h και διηθήθηκε. Η περιεκτικότητα της πρόπολης σε ρητίνες προσδιορίστηκε στο εκχύλισμα σταθμικά.

Ολικές φαινόλες: Ο προσδιορισμός των ολικών φαινολών πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο Folin-Ciocalteu. Εκχύλισμα πρόπολης υπέστη κατάλληλη προκατεργασία με διάλυμα Folin-Ciocalteu και μετά την προσθήκη Νa2CO3 και παραμονή σε συνθήκες σκότους για 2h μετρήθηκε η απορρόφηση του διαλύματος στα 760nm. Η ποσοτικοποίηση πραγματοποιήθηκε μετά την κατασκευή καμπύλης αναφοράς γαλλικού οξέος πέντε σημείων.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν δίνονται στον πίνακα 4.

Πίνακας 4. Περιεκτικότητα δειγμάτων πρόπολης σε κερί, ρητίνες και ολικές φαινόλες.

Από τις τιμές του πίνακα διαπιστώνεται ότι η περιεκτικότητα των δειγμάτων πρόπολης σε κερί ήταν σχετικά μικρή, γεγονός που οφείλεται στη συλλογή της σε παγίδες και όχι σε απλή απόξεση από την κυψέλη και τα πλαίσια. Η διαδικασία αυτή αποδίδει ένα προϊόν πλούσιο σε κλάσμα με βιολογική δράση, όπως διαπιστώνεται και από τις τιμές της περιεκτικότητας σε ρητίνες. Τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων αποτελούν ένδειξη για τη δυνατότητα συλλογής από τους μελισσοκόμους του δήμου Αλμωπίας ενός βιοενεργού προϊόντος. Για το σκοπό αυτό απαιτείται παρότρυνση και επιμόρφωση των μελισσοκόμων.